SINH VIÊN

CÂU LẠC BỘ CÔNG LÝ VÌ TRẺ EM
Giới thiệu về quá trình hình thành, mục đích, cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ
 
CỐ VẤN HỌC TẬP
Hiện nay, Viện Luật So Sánh đang đảm nhiệm công việc cố vấn học tập, thực hiện công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện theo quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội.
 
DANH SÁCH SINH VIÊN CỦA VIỆN LUẬT SO SÁNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
Danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn của Viện Luật So sánh đạt giải trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020
 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
Sinh viên nhận học bổng kỳ II năm học 2019 - 2020
 
LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN LUẬT LỚP 4101 VÀ 4102
Lễ tốt nghiệp cho tân cử nhân luật khóa 41
 
LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP VIỆN LUẬT SO SÁNH
Lễ kỉ niệm đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của Viện Luật So sánh