DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Đăng vào 23/07/2020 16:04

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KÌ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Viện Luật So sánh xin chúc mừng 70 bạn sinh viên ưu tú của Viện đã xuất sắc nhận được Học bổng học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, trong đó, 55 bạn đạt học bổng loại Giỏi với giá trị là 2 triệu đồng, 15 bạn đạt học bổng loại Khá với giá trị là 1 triệu 750 nghìn đồng.

Cụ thể:

- Lớp 4101 có 08 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 8.29 trở lên.

- Lớp 4102 có 05 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 8.28 trở lên.

- Lớp 4221 có 15 sinh viên đạt học bổng, trong đó 10 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 7.22 trở lên, 05 sinh viên đạt học bổng loại Khá với điểm tổng kết từ 7.85 trở lên.

- Lớp 4222 có 18 sinh viên đạt học bổng, trong đó 13 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 8.02 trở lên, 05 sinh viên đạt học bổng loại Khá với điểm tổng kết từ 7.84 trở lên.

- Lớp 4321 có 10 sinh viên đạt học bổng, trong đó 07 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 8.02 trở lên, 03 sinh viên đạt học bổng loại Khá với điểm tổng kết từ 7.96 trở lên.

- Lớp 4322 có 14 sinh viên đạt học bổng, trong đó 12 sinh viên đạt học bổng loại Giỏi với điểm tổng kết từ 8.01 trở lên, 02 sinh viên đạt học bổng loại Khá với điểm tổng kết là 7.96.

Một lần nữa, Viện Luật So sánh xin chúc mừng các bạn đã được nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Chúc toàn thể các bạn sinh viên của Viện luôn cố gắng học tập, phấn đấu để nhận được học bổng trong những kì học tiếp theo dưới mái trường Đại học Luật Hà Nội nhé!