CỐ VẤN HỌC TẬP

Đăng vào 05/08/2020 21:44

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Viện Luật so sánh là đảm nhiệm công tác cố vấn học tập, thực hiện công việc quản lý đào tạo, quản lý sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện theo quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường; hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công tác học tập và rèn luyện.
 • Tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập tổng thể toàn khóa học, kế hoạch học tập từng học kỳ, từng năm học. Theo dõi tiến độ và kết quả của sinh viên để kịp thời cho sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập.
 • Quản lý lớp sinh viên, thông tin cá nhân sinh viên; nắm tình hình học tập, đời sống, sinh hoạt của lớp sinh viên.
 • Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, hướng dẫn sinh viên thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định.
 • Chủ trì họp lớp sinh viên về việc xét khen thưởng, kỷ luật và gửi kết quả lên lãnh đạo đơn vị; tham dự họp hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên được phân công cố vấn học tập và đề xuất thực hiện khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy định của trường.
 • Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, đoàn thể.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của trưởng đơn vị.

 

Viện Luật So sánh đã và đang thực hiện công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập với các lớp văn bằng 1 hệ chính quy, cụ thể:

 

 

 1. Khoá 44: (niên khoá 2019 – 2023)
 • Lớp 4419: Cô Đào Lệ Thu
 • Lớp 4420: Thầy Phạm Quý Đạt
 • Lớp 4432: Cô Nguyễn Hiền Phương.

2. Khóa 45 (niên khóa 2020-2024)

- Lớp 45.21: Cô Đặng Thị Hồng Tuyến

- Lớp 4522: Cô Đỗ Thị Ánh Hồng

3. Khóa 46 (niên khóa 2021-2025)

-Lớp 4616: Cô Hà Thị Út

4. Khóa 47 (niên khóa 2022-2026)

-Lớp 4716: Cô Phạm Minh Trang

- Lớp 4736: Thầy Nguyễn Toàn Thắng