TỌA ĐÀM LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO "NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ"

Đăng vào 20/11/2017 15:59

Tọa đàm lấy ý kiến đối với Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự”

Sáng ngày 15/11/2017, khoa Pháp luật Hình sự và Viện Luật so sánh đã phối hợp tổ chức Tọa đàm góp ý đối với Dự thảo Nghị định “Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự”.

Tọa đàm được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp hình sự đối với những quy định của Dự thảo Nghị định về việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015; trên cơ sở đó các thành viên ban soạn thảo có thể hoàn thiện các quy định này với việc bảo đảm tính chuẩn mực và tính khả thi của Nghị định.

Tọa đàm được chủ trì bởi TS. Lê Tiến Châu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cùng sự tham gia của các đại diện đến từ Vụ pháp luật Hành chính – Hình sự, Bộ Tư pháp và các phòng, ban, khoa chuyên môn của Trường Đại học Luật Hà Nội, giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ một số cơ sở đào tạo luật khác tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Tiến Châu đã nêu lên mục đích của tọa đàm là nhằm thực hiện kế hoạch được Bộ Tư pháp giao cho Trường Đại học Luật Hà Nội và đề nghị các đại biểu tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định một cách thẳng thắn, phát huy được trình độ chuyên môn của các giảng viên của Trường.

Để tạo cơ sở cho việc trao đổi, góp ý kiến tại buổi tọa đàm, ThS. Lê Thị Hòa – Phó Trưởng phòng Pháp luật Hình sự, Vụ pháp luật Hành chính – Hình sự, Bộ Tư pháp đã trình bày mục đích, nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định, đồng thời nêu lên những băn khoăn và những vấn đề cụ thể cần lấy ý kiến góp ý đối với ban soạn thảo Nghị định.

Các giảng viên của Khoa pháp luật hình sự và Viện Luật so sánh đã tham gia tọa đàm rất sôi nổi và với nhiều hình thức như tham luận, trình bày ý kiến, đặt câu hỏi…, đưa ra những góp ý cho Dự thảo Nghị định một cách toàn diện về các khía cạnh hình thức văn bản, cơ cấu, sử dụng thuật ngữ, nội dung các quy định. Các góp ý tập trung vào những vấn đề như: bảo đảm Nghị định phản ánh chính xác quy định của Bộ luật hình sự, bảo đảm tính thống nhất trong việc sử dụng các thuật ngữ trong toàn bộ Nghị định và trong mối liên hệ với các văn bản pháp luật có liên quan, thể hiện đúng bản chất và tính thân thiện của các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Kết thúc Tọa đàm, TS. Lê Tiến Châu đã tổng hợp và cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhắc nhở việc tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự thảo Nghị định, đồng thời chúc mừng sự thành công của buổi Tọa đàm.

                                                                                                                            Bùi Thị Minh Trang