TỌA ĐÀM CHUYÊN MÔN VỀ "PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ"

Đăng vào 17/06/2020 00:00

Sáng ngày 17/6/2020, Viện Luật So sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Toạ đàm chuyên môn với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trẻ em - Từ góc độ pháp lý” nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020.

Toạ đàm có sự tham dự của rất nhiều nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn đến từ các cơ sở đào tạo luật, Cục trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội, các khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội và đông đảo các bạn sinh viên quan tâm tới vấn đề xâm hại trẻ em.

Toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi. Các đại biểu tham dự đã cùng nhau bình luận, trao đổi và cung cấp những thông tin hữu ích về thực trạng xâm hại trẻ em đáng báo động cũng như thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật còn nhiều bất cập liên quan đến vấn đề trẻ em bị tội phạm xâm hại, trẻ em bị bóc lột lao động, lao động không đúng quy định của pháp luật, trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc, trẻ em tảo hôn, bị phân biệt đối xử. Các vấn đề được đưa ra thảo luận dưới góc nhìn đa chiều của pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, luật lao động, luật hình sự, v.v...

Kết thúc buổi toạ đàm, TS. Đào Lệ Thu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh Luật công, Viện Luật so sánh đã đưa ra những kết luận đồng thời là gợi mở những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới liên quan tới chủ đề Phòng, chống xâm hại trẻ em trên cơ sở tổng kết ý kiến của các đại biểu tham dự, tạo tiền đề để đơn vị chủ trì tiếp tục thực hiện những đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học chuyên sâu hơn trong tương lai gần.

PHẠM MINH TRANG