CÂU LẠC BỘ CÔNG LÝ VÌ TRẺ EM

Đăng vào 06/08/2020 00:00

CÂU LẠC BỘ CÔNG LÝ VÌ TRẺ EM

Câu lạc bộ Công lý vì trẻ em, tên tiếng Anh là Justice for Children Club (viết tắt: JC). Câu lạc bộ được thành lập năm 2019, trực thuộc sự quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội và với sự bảo trợ về chuyên môn của Viện Luật so sánh.

Câu lạc bộ ra đời với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tiếp cận công lý cho trẻ em, chia sẻ những thông điệp nhân văn về quyền trẻ em cho các bạn sinh viên luật nói riêng, cũng như các bậc phụ huynh, các em nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Nhằm đáp ứng sứ mệnh này, câu lạc bộ luôn nỗ lực cung cấp thông tin cho cộng đồng trên hai phương diện pháp lý và thực tiễn, bao gồm: tài liệu nghiên cứu, thông tin xã hội, bình luận, đưa ra các quan điểm có tính chất khách quan về các vụ việc liên quan tới trẻ em trong vai trò là nạn nhân, người phạm tội,... Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đề xuất các biện pháp phòng ngừa tình trạng xâm hại trẻ em, giúp cho nạn nhân có được chỗ dựa tin cậy để có thể ổn định cuộc sống; đồng thời đưa ra các khuyến nghị mang tính chất định hướng, ngăn ngừa hành vi phạm tội của trẻ em trong tương lai.

Về cơ cấu tổ chức, câu lạc bộ gồm 4 ban:

     1. Ban Nội dung

     2. Ban Đối ngoại

     3. Ban Truyền thông – kỹ thuật

     4. Ban Sự kiện

Câu lạc bộ Công lý vì trẻ em được hình thành và phát triển dưới hình thức một tổ chức tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận vì sự tiến bộ chung của xã hội. Câu lạc bộ tập hợp các thành viên ưu tú nhất trong các khóa sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội cũng như các sinh viên tại các trường khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ Công lý vì trẻ em tuyển mộ thành viên định kỳ hàng năm trong đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ trong trường theo các tiêu chí: nhiệt huyết - trách nhiệm.

Kể từ khi thành lập cho tới nay, câu lạc bộ Công lý vì trẻ em đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đã tổ chức được nhiều chương trình thành công, để lại dấu ấn đậm nét, góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển các hoạt động về nhân quyền, bảo vệ trẻ em./.