CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đăng vào 29/07/2020 17:26

 

 

 

                                          BAN LÃNH ĐẠO

 

 

TS. Nguyễn Toàn Thắng

Viện Trưởng

PSG. TS. Nguyễn Hiền Phương

Phó Viện Trưởng

 

                 

 

            TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU                       TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

                  SO SÁNH LUẬT CÔNG                                    SO SÁNH LUẬT TƯ

       
       
 
  

 

TS. Đào Lệ Thu

Giám đốc Trung tâm

 

Ths. Đặng Thị Hồng Tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

Ths. Phạm Quý Đạt

Phó Giám đốc Trung tâm

 

Ths. Phạm Minh Trang

 

Ths. Hà Thị Út

 

Ths. Bùi Thị Minh Trang

 

Ths. Đỗ Thị Ánh Hồng