CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Đăng vào 01/07/2020 00:00

Với mục tiêu "Kết nối văn hoá pháp lý toàn cầu”, Viện Luật So sánh hướng tới việc cung cấp cho các nhà nghiên cứu, thực hành pháp luật và học viên, sinh viên một không gian mở để phát triển những ý tưởng pháp lý phục vụ cộng đồng. Những nghiên cứu của Viện tập trung vào các vấn đề đương đại đã và đang diễn ra ở trong và ngoài nước, khu vực và trên thế giới. Viện hướng tới các hoạt động chính sau:

- Cung cấp các kết quả nghiên cứu chuyên sâu và có tính ứng dụng cao cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật;

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Tư vấn và thực hiện các dự án xây dựng và hoàn thiện pháp luật với các tổ chức trong và ngoài nước như: Ủy ban Quốc Hội, Ban nội chính TW Đảng, UNDP, ILO, UNICEF,...

- Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng chính sách và quản trị doanh nghiệp, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp,...

- Xây dựng nguồn tài liệu bằng việc thực hiện xuất bản các công trình nghiên cứu khoa  học, trao đổi tài liệu luật so sánh với các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Điển, Thái Lan, Singapo,...

- Đào tạo sinh viên các hệ chính quy, chất lượng cao, văn bằng hai, cao học, nghiên cứu sinh và liên kết đào tạo nước ngoài với việc phụ trách giảng dạy các môn: Luật so sánh, Luật hợp đồng so sánh bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, Tiếng Việt pháp lý,...

- Tổ chức biên dịch tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy cho các khoa chuyên ngành và các đơn vị có nhu cầu;

- Hỗ trợ các hoạt động xây dựng chính sách và phát luật: hỗ trợ các đại biểu Quốc Hội trong hoạt động lập pháp, xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo kinh nghiệm, xây dựng chính sách và pháp luật của nước ngoài, tham gia phản biện chính sách;

- Thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành Luật so sánh ở các bậc đào tạo.