QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN LUẬT SO SÁNH

Đăng vào 01/07/2020 14:58

Viện Luật so sánh (Comparative Law Institute - CLI) với tiền thân là Trung tâm Luật So sánh được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 theo Quyết định số 834/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khi chính thức đi vào hoạt động năm 2005, trung tâm thực hiện 3 chức năng chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn tư liệu. Trong đó, chức năng xây dựng nguồn tư liệu bao gồm 2 mảng chính là sưu tầm tài liệu và dịch luật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Ban đầu, Trung tâm Luật So sánh chỉ gồm 03 thành viên: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 trợ lý hành chính với trang thiết bị, cơ sở vật chất rất khiêm tốn.

Do cơ cấu tổ chức đơn giản của Trung tâm Luật so sánh đã cản trở chức năng và hoạt động của đơn vị, nên năm 2014, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội đã ra Quyết định số 2428/QĐ-ĐHLHN Quyết định thành lập Viện Luật so sánh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Luật so sánh.

Cho đến nay, Viện Luật So sánh là Viện nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội và là một trong những cơ sở nghiên cứu, đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực luật so sánh. Khác với cơ cấu tổ chức đơn giản của Trung tâm Luật so sánh trước kia, cơ cấu tổ chức của Viện Luật so sánh hiện nay ngoài lãnh đạo viện còn có 2 trung tâm trực thuộc là Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công và Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư. Mỗi Trung tâm trực thuộc Viện đều có giám đốc trung tâm, các giảng viên kiêm nghiên cứu viên và biên dịch viên. Những điều kiện ngày càng thuận lợi về mặt con người và cơ sở vật chất đã tạo nên một môi trường làm việc thực sự thân thiện, năng động và sáng tạo. Từ đó giúp Viện Luật so sánh không ngừng đẩy mạnh và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng nguồn tư liệu, thiết kế và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các cơ sở đào tạo, cơ quan Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, v.v…