ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Đăng vào 01/07/2020 10:20

Hiện nay, Viện Luật So sánh có 9 cán bộ, giảng viên. Trong đó, viện có 01 Phó giáo sư, 03 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ. (Click vào tên giảng viên để xem thông tin chi tiết)

STT

Họ và tên

Chức vụ, công việc đảm nhiệm

1

 TS. Nguyễn Toàn Thắng

 Viện trưởng

2

 PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

 Phó Viện trưởng

3

 TS. Đào Lệ Thu

 Giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

4

 TS. Phạm Quý Đạt

 Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

5

 ThS. Hà Thị Út

 Giảng viên Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

6

 ThS. Đỗ Thị Ánh Hồng

 Giảng viên Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

7

 ThS. Đặng Thị Hồng Tuyến

 Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

8

 ThS. Phạm Minh Trang

 Giảng viên Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

9

 ThS. Bùi Thị Minh Trang

 Giảng viên Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư