LIÊN HỆ

Đăng vào 15/06/2020 00:00

- Văn phòng Ban lãnh đạo Viện Luật So sánh

          Nhà A, Phòng 15.02

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024.37736090

- Văn phòng Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

          Nhà A, Phòng 15.01

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024.32444819

- Văn phòng Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

          Nhà A, Phòng 14.07

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024.37741775

- Email Viện Luật So sánh: clihlu@hlu.edu.vn