ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đăng vào 08/05/2017 14:27

Hiện nay, Viện Luật So sánh có 10 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 Phó Giáo sư, 03 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 01 Thạc sỹ và 01 Cử nhân. (Thông tin từng Giảng viên có thể xem trực tiếp khi click vào tên giảng viên đó)

STT

Họ và tên

Chức vụ, công việc đảm nhiệm

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân

Viện trưởng

2

TS. Bùi Minh Hồng

Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

3

TS. Nguyễn Toàn Thắng

Phó Viện trưởng

4

TS. Đào Lệ Thu

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

5

NCS.  Đặng Thị Hồng Tuyến

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

6

ThS. Phạm Minh Trang

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

7

CN.  Bùi Thị Minh Trang

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

8

NCS.  Phạm Quý Đạt

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

9

NCS. Đỗ Thị Ánh Hồng

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

10

NCS. Hà Thị Út

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công