CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đăng vào 15/06/2020 00:00

1. Công đoàn

- Chủ tịch Công đoàn: ThS. Phạm Quý Đạt

- Văn phòng: Nhà A, Phòng 15.01

   87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

- Tel: 024.32444819

2. Liên chi đoàn

- Bí thư: ThS. Bùi Thị Minh Trang

- Văn phòng: Nhà A, Phòng 14.07

   87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

- Tel: 024.37741775