XÂY DỰNG NGUỒN TƯ LIỆU

Đăng vào 08/05/2017 14:36

Để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo, Viện thực hiện thường xuyên công tác xây dựng nguồn tư liệu thông qua việc thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học nói chung và các công trình nghiên cứu khoa học luật so sánh nói riêng, kể cả tổ chức biên dịch tài liệu luật của nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Điển, Thái Lan, Malaixia, Singapo, Philippin, Nga….

Viện lưu trữ một số sách luật so sánh và nhiều tài liệu tham khảo có giá trị về các hệ thống pháp luật trên thế giới nói chung cũng như luật chuyên ngành của một số nước phát triển nói riêng.