GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN LUẬT SO SÁNH

Đăng vào 07/04/2017 10:57

Viện Luật so sánh (Comparative Law Institute - CLI) mà tiền thân là Trung tâm Luật So sánh hoạt động từ năm 2005 được thành lập trên cơ sở quyết định số 3167/QĐ-ĐHLHN ngày 19/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Viện Luật so sánh là đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội và là một trong những cơ sở nghiên cứu, đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực luật so sánh.

Viện Luật so sánh cung cấp cho các nhà nghiên cứu, thực hành pháp luật và học viên, sinh viên một không gian mở để phát triển những ý tưởng pháp lý phục vụ cộng đồng. Những nghiên cứu của Viện tập trung vào các vấn đề đương đại đã và đang diễn ra ở trong và ngoài nước, khu vực và trên thế giới. Viện hướng tới các hoạt động chính sau:

- Cung cấp các kết quả nghiên cứu chuyên sâu và có tính ứng dụng cao cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật;

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý;

- Xây dựng nguồn tư liệu pháp luật nước ngoài;

- Giảng dạy Luật so sánh đại cương và Luật so sánh chuyên ngành.

 

Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng Viện trưởng

          Nhà A, Phòng 15.02

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024.37736090

- Văn phòng Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công

          Nhà A, Phòng 15.01

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024. 32444819

- Văn phòng Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư

          Nhà A, Phòng 14.07

          87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

          Tel: 024. 37741775

- Email liên hệ Viện Luật So sánh: clihlu@hlu.edu.vn